Al-Mustafa International University
چهارشنبه | 2 | خرداد | 1403

برگزاری نشست علمی آشنایی با روش طراحی مدل مفهومی در پژوهش‌های کیفی میان رشته ای در المصطفی(ص) خراسان

نشست علمی آشنایی با روش طراحی مدل مفهومی در پژوهش های کیفی میان رشته ای با محوریت رشته قرآن و روانشناسی در جامعةالمصطفی خراسان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جامعةالمصطفی خراسان به همت اداره پژوهشی مدرسه عالی فقه و قرآن خواهران با همکاری معاونت پژوهش و معاونت آموزش جامعةالمصطفی(ص) خراسان نشست علمی آشنایی با روش طراحی مدل مفهومی در پژوهش های کیفی میان رشته ای با محوریت رشته قرآن و روانشناسی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدصادق شجاعی استادیار روانشناسی جامعه‌المصطفی العالمیه در اتاق کنفرانس نمایندگی المصطفی در خراسان برگزار شد.

بیان مقدمه، مفهوم، مفهوم شناسی، مدل مفهومی ، نظریه، نظریه پردازی ، فرایند نظریه پردازی از جمله مباحث مطرح شده در این نشست علمی بودند.

در پایان نیز فرایند مفهوم سازی و روان سنجی تحقیق ارائه شد.

خبر های قبلی و بعدی

آخرین خبرها