پیامبر اکرم (ص): لا تُطاوِعوا أنفُسَكُم عن مَنامِ كُلِّ اللَّيلِ، وخُذوا هَزيعاً مِنهُ. با نفس خود در خوابیدن در ازای شب، همراهی نکنید؛ بلکه پاسی از آن را (برای عبادت) برگیرید. ( تنبيه الخواطر: ج۲ ص۱۱۶)
صفحه اصلی
صفحه نخست > معاونت ها و ادارات > معاونت فرهنگی و تربیتی

     تعریف

آموزش‌هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وری ، رشد استعدادها و به فعلیت در آوردن استعدادهای نهفته برای تصدی امور مرتبط و گوناگون انجام می گیرد، تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود به سطح مطلوب برساند و اصولاً شامل آموزشهایی می‌باشند که فرد و جامعه نیازمند آنها بوده و درایجاد قابلیت وی بسیار مؤثر است. 

   اهداف

  • آشنا نمودن طلاب و توانمند سازی آنها در مهارت های تبلیغی، مدیریتی، هنری، ادبی و... در راستای انجام وظایف و مأموریت ها
  • تأمین نیازهای نوظهور و ضرورت های زندگی کنونی فراگیران در ابعاد فردی و اجتماعی
  • افزایش تأثیر گذاری طلاب و همسران آنها در عرصه های اجتماعی
  • ساماندهی امور آموزشهای مهارتی در نظام آموزشی تربیتی المصطفی(ص) به عنوان آموزشهای الزامی و فوق برنامه ای 

    دوره های در حال اجرا در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91

  • دوره تولید و برنامه سازی تلویزیون
  • دوره مهارتهای عمومی تبلیغ
  • دوره مهارتهای عمومی رایانه