پیامبر اکرم (ص): لا تُطاوِعوا أنفُسَكُم عن مَنامِ كُلِّ اللَّيلِ، وخُذوا هَزيعاً مِنهُ. با نفس خود در خوابیدن در ازای شب، همراهی نکنید؛ بلکه پاسی از آن را (برای عبادت) برگیرید. ( تنبيه الخواطر: ج۲ ص۱۱۶)
صفحه اصلی
صفحه نخست > معاونت ها و ادارات > معاونت فرهنگی و تربیتی

مسابقات قرآنی حدیثی
محورهای برگزاری مسابقات، هم از لحاظ موضوع متنوع است و هم از نظر پیشرفت های فناوری در برگزاری مسابقات، همواره در شوق آفرینی و ایجاد انگیزه برای فراگیران از یک سو، و شناسایی نخبگان و فعالان قرآنی و حدیثی برای برنامه ریزان از سوی دیگر، فوق العاده اثرگذار بوده است
مسابقات قرآنی حدیثی از دوبخش کلی تشکیل می شود
الف. برگزاري مسابقات متنوع مرتبط با حوزه مفاهيم يا مهارت هاي قرآني و حدیثی
ب. برگزاري مراحل مختلف المپياد بين المللي قرآن و حديث بر اساس آئين‏نامه ارسالي از سوي اداره كل قرآن و حديث در هر دوره