جامعة المصطفی العالمیه
اداره کل فناوری اطلاعات

اداره نرم افزار و سایت
ورود به پانل مدیریت:

 
Aryanic Highportal ControlPanel
 
جهت ورود به کنترل پانل نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائيد.

 نام کاربری :  Username :
 کلمه عبور :  Password :
   
Version : 12.6


 
Unknown 0