پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : تَهادَوا تَحابُّوا، تَهادُوا فإنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائنِ؛ به يكديگر هديه دهيد، تا نسبت به همديگر با محبت شويد. به يكديگر هديه دهيد؛ زيرا هديه كينه‏ ها را مى‏ برد. کافی : ج۵ ، ص۱۴۴ ، ح۱۴

صفحه اصلي   »   معاونت ها و ادارات   »   مدیریت امور طلاب و خانواده ها   »   اداره امور خانواده ها

 

 

       

 

اخبار و اطلاعیه ها.