پيامبر خدا صلى‏ الله‏ عليه‏ و‏ آله : تَهادَوا تَحابُّوا، تَهادُوا فإنَّها تَذهَبُ بِالضَّغائنِ؛ به يكديگر هديه دهيد، تا نسبت به همديگر با محبت شويد. به يكديگر هديه دهيد؛ زيرا هديه كينه‏ ها را مى‏ برد. کافی : ج۵ ، ص۱۴۴ ، ح۱۴

انجمن علمی پژوهشی علوم قرآن:

محور فعاليت‌ها:
1.تعیین و اولویت بندی نیازهای طلاب در رشته مربوط
2.برگزاری نشست های علمی پژوهشی جهت آشنائی محققان با موضوعات روز
3.نقد مقالات علمی طلاب رشته مربوطه
4.ارائه مشاوره علمی به طلاب و محققان در رشته مربوطه
5.برنامه ریزی و اجرای مسابقات و همایش ها با همکاری معاونت

مهمترين نشست های علمی پژوهشی:

1. قرآن و همگرائی اسلامی با حضور استاد دکتر وکیلی
2. گونه های وحی  با حضور حضرت آیت ا... سیدان
3. جایگاه زن در قرآن و عهدین  با حضور استاد حکیم باشی معاونت پژوهش دفتر تبلیغات خراسان
4. نشست علمی «مرجعیت زنان در بوته نقد و بررسی