جامعة المصطفی العالمیة
جامعة المصطفی العالمیة
جامعة المصطفی العالمیة
سه شنبه ٠٣ خرداد ١٤٠١

معاونت آموزش

ساختار آموزشی جامعه شامل دو بخش سازمان مرکزی و صف می باشد که بخش سازمان مرکزی آن تحت عنوان معاونت آموزشی مشتمل از چهار اداره کل و دو گروه مستقل شامل: اداره کل سنجش و پذیرش، اداره کل ساماندهی مراکز آموزشی، اداره کل برنامه ریزی آموزشی، اداره کل امور تحصیلی، گروه همکاری ها و پشتیبان های آموزشی ، گروه نظارت و ارزیابی آموزشی می باشد.

اهم وظایف و فعالیت­های معاونت آموزشی:

دفتر معاونت آموزش:

ایجاد ارتباط وهماهنگی بین ادارات کل و کلیه صفوف المصطفی .

ابلاغ دستورات معاون محترم به بخش های ذیربط.

پیگیری مصوبات داخلی معاونت، شوراها و هیات رئیسه.

پاسخگویی به مراجعات حضوری و تلفنی.

پاسخگویی به درخواست های طلاب و راهنمایی آنها.

نتظیم جلسات و برنامه های روزانه معاون محترم.

نظارت بر مکاتبات و تنظیم صورتجلسات.

نظارت بر اسناد مالی معاونت.

ثبت و بایگانی اسناد و مدارک.

اداره کل سنجش و پذیرش:

1-     توجه به سیاست، اهداف و راهبردهای المصطفی به ویژه در حوزه سنجش و پذیرش؛

2-     توجه به تکریم و رعایت حرمت و شخصیت متقاضیان از هر ملیت  و کشور؛

3-     تسهیل در انجام امور خدمت رسانی به نمایندگان المصطفی، طلاب ومرتبطین با حوزه این اداره  کل؛

4-     اجرای ضوابط و مقررات و دستورالعمل ها ، اصلاح و بازنگری آن؛

5-     تهیه و تدوین آیین نامه  و دستورالعمل های مورد نیاز در امور پذیرش و سنجش؛

6-     استفاده حداکثری از ظرفیت های واحدهای آموزشی وگروه های علمی تربیتی؛

7-     ساماندهی طلاب پذیرشی کشورها در داخل و خارج؛

8-     افزایش نظام‌مندی و استاندارد سازی با رویکردهای علمی در حوزه سنجش و پذیرش؛

9-     تهیه و تنظیم فرایندهای پذیرش و سنجش جهت اطلاع رسانی و شفافیت فعالیت های اداره کل؛

10-  فراهم سازی زمینه مشارکت  کلیه معاونت ها ی ستادی در خصوص شناسایی افراد واجد شرایط جهت امر پذیرش؛

11-  قاعده  مند شدن امر پذیرش؛

12-  حرکت در مسیر نظام جامع پذیرش و سنجش؛

13-  تهیه و طرح مهندسی جدید در خصوص توزیع و نحوه پذیرش جدید؛

14-  برنامه ریزی و نظارت مستمر و تایید نهایی در حوزه پذیرش و سنجش در معاونت آموزشی و تفویض امور اجرایی به واحدهای آموزشی ؛

15-  ایجاد تعامل مطلوب درون مجموعه ای با مراجع ذیربط در حوزه پذیرش و سنجش؛

16-  برنامه ریزی و پیگیری از طریق مرکزتوسعه و فن آوری در خصوص نرم افزارهای پذیرش و سنجش(سمپا)و بانک سوالات.

اداره کل امور تحصیلی

این اداره کل از سه اداره به شرح ذیل تشکیل شده است:

1.      اداره آموزش عمومي؛

 

 • معرفي طلاب جهت تحصيل در دوره‌هاي زبان فارسي، تمهيديه، کارداني و کارشناسي؛
 •  تدوين نقشه راه سجا و سما و تدارک آموزش نرم‌افزارهاي آموزشي (سجا و سما) به شکل حضوري و غير حضوري در قالب بسته‌هاي آموزشي و به روز‌رساني آن؛
 •  ساماندهي طلاب قديمي (برنامه‌ريزي و بررسي فارغ التحصيل کردن طلاب با سنوات بالا)؛
 • بازبيني و نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي آموزشي در بخش مربوط؛
 • ترجمه آيين‌نامه‌ها و نرم‌افزارهاي آموزشي (سجا و سما) به زبان عربي و انگليسي؛
 • نظارت و بازديد از واحدهاي آموزشي؛
 • پيگيري امور تحصيلي طلاب از قبيل انتقال، انصراف، تعيين و تغيير رشته، کميته انضباطي و تحصيل همزمان، پذيرش مجدد، بورسيه و...؛
 • بررسي وضعيت طلابي که قصد شرکت در مقاطع تحصيلي بالاتر را ندارند؛
 • تعيين وضعيت طلابي که قصد شرکت در مقاطع تحصيلي بالاتر را ندارند؛
 • تهيه گزارشات دوره‌اي و سالانه؛
 • پيگيري امور مربوط به ارتقاء رتبه شهريه طلاب مدارس پيوسته؛
 • آسيب شناسي و تحليل نقاط ضعف بخش مربوط؛
 • برنامه‌ريزي و تدوين راهکار جهت ارائه خدمات غيرحضوري به طلاب؛
 • پاسخ به استعلامات کتبي و حضوري و تلفني؛
 • تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مورد نياز در بخش مربوط؛
 • بررسي و تأييد گواهي‌هاي لازم آموزشي (دوره‌هاي فارسي، عربي، تربيت مدرس، فراغت از تحصيل، ريز نمرات، کارنامه و...) و ارسال به اداره خدمات آموزشي؛
 • معرفي طلاب به دبيرستان و معادل‌سازي دروس دوره ديپلم و معرفي جهت اخذ مدرک به اداره کل آموزش و پرورش؛
 • بررسي و تأييد تحقيق پاياني فارغ التحصيلان؛
 • ارسال مستندات پرونده‌ها به بايگاني متمرکز آموزشي؛
 • برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي برنامه سجا براي کاربران واحدهاي آموزشي داخل و خارج کشور؛
 • زمينه‌سازي جهت کاهش هزينه‌هاي آموزشي در بخش مربوط؛
 • اعلام وضعيت در خصوص متقاضيان شرکت در آزمون و مصاحبه دوره کارشناسي و کارشناسي ارشد؛
 • معرفي طلاب واجد شرايط تکميل نواقص در دوره کارشناسي به واحدهاي آموزشي؛
 • ساماندهي دوره‌هاي آموزشي بلند‌مدت و کوتاه‌مدت و صدور گواهي‌هاي مربوطه؛
 • انجام امور محوله از طرف مسئولين مربوطه؛

 

2.     اداره تحصيلات تکميلي و پايان‌نامه؛

 

 • معرفي طلاب به واحدهاي آموزشي جهت تحصيل در دوره‌هاي زبان فارسي، عربي، کارشناسي ارشد، دکتري، سطح چهار، و پنج؛
 • همکاري در تدوين نقشه راه نرم‌افزارهاي آموزشي (سجا و سما) و به روز‌رساني آن؛
 • ساماندهي طلاب قديمي در برنامه‌ريزي و بررسي فارغ التحصيل نمودن طلاب با سنوات بالا؛
 • بازبيني و نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به تحصيلات تکميلي؛
 • ترجمه آيين‌نامه‌هاي مربوط به بخش مربوط به زبان عربي و انگليسي؛
 • نظارت و بازديد از واحدهاي آموزشي تابعه و پيوسته، جلسات دفاع و کارگاه‌هاي برگزار شده؛
 • پيگيري امور تحصيلي طلاب از قبيل انتقال، انصراف، تعيين رشته، کميته انضباطي، تحصيل همزمان، پذيرش مجدد، بورسيه و...؛
 • بررسي و تأييد پرونده‌هاي آموزشي طلاب جهت صدور مدرک؛
 • برنامه‌ريزي جهت ترجمه چکيده‌هاي پايان‌نامه به زبان‌هاي مختلف؛
 • تهيه گزارشات دوره‌اي و سالانه؛
 • پيگيري امور مربوط به ارتقاء رتبه شهريه طلاب مدارس پيوسته؛
 • آسيب شناسي و تحليل نقاط ضعف در بخش مربوط؛
 • برنامه‌ريزي ارائه راهکار جهت ارائه خدمات غير حضوري به طلاب؛
 • پاسخ به استعلام‌هاي مربوط به طلاب و اساتيد راهنما، مشاور و داور؛
 • تهيه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مربوطه؛
 • تهيه آيين‌نامه‌هاي مربوط به تحصيلات تکميلي و پايان‌نامه نويسي و نظارت بر حسن اجراي آن؛
 • اخذ گزارشات دفاع از مدارس تحت اشراف و پيگيري حق الزحمه اساتيد راهنما و مشاور و داور و کمک هزينه تدوين پايان‌نامه به طلاب؛
 • ارسال مستندات پرونده‌ها به بايگاني متمرکز آموزشي؛
 • ارسال مستندات پرونده‌ها به بايگاني متمرکز آموزشي؛
 • برنامه‌ريزي کارگاه‌هاي شيوه تدوين پايان‌نامه در مدارس پيوسته و عقد قرارداد با اساتيد مربوطه و پرداخت حق الزحمه در اين رابطه؛
 • زمينه‌سازي جهت کاهش هزينه‌هاي آموزشي در بخش مربوط؛
 • اعلام وضعيت در خصوص متقاضيان شرکت در آزمون و مصاحبه دوره سطح 4، دکتري و سطح 5؛
 • معرفي طلاب واجد شرايط تکميل نواقص در دوره‌هاي تحصيلات تکميلي به واحدهاي آموزشي؛
 • هماهنگي لازم جهت تعيين سطح علمي و بررسي تأليفات نخبگان و فعالان فرهنگي جهت صدور مدرک؛
 • بررسي و کنترل طرح‌هاي اجمالي و شرکت در جلسات تحصيلات تکميلي مدارس تابعه و پيوسته؛
 • زمينه‌سازي انتقال چکيده‌هاي پايان‌نامه‌ها به سايت؛
 • انجام امور محوله از طرف مسئولين مربوطه؛
 • تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه بخش مربوط؛

 

3.       اداره مدارج علمی و ممتازین

 

 • تأمين و ارسال متون آموزشي و کتب درسي مورد نياز و فايل آنها به واحدهاي آموزشي خارج کشور؛
 • همکاري در تدوين نقشه راه سجا و سما و به روز‌رساني آن؛
 • برنامه‌ريزي جهت کاهش هزينه‌هاي آموزشي در حوزه‌هاي مربوطه؛
 • بازبيني و نظارت بر اجراي مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوط به حوزه تخصصي؛
 • صدور مدارک تحصيلي، گواهينامه موقت پايان تحصيلات، مدرک زبان فارسي، عربي و کوتاه‌مدت؛
 • به روز‌رساني سيستم جامع متون آموزشي؛
 • انجام امور مربوط به ممتازين و نخبگان؛
 • برنامه‌ريزي و هماهنگي با مراکزي مثل دار الترجمه، سفارت، وزارت خارجه، وزارت علوم و آموزش و پرورش، در خصوص مدارک طلاب و ترجمه آن؛
 • بررسي و تأييد صدور کارت شناسايي طلاب؛
 • تهيه گزارش دوره‌اي و سالانه؛
 • بازبيني و پيگيري وضعيت طلاب پذيرشي قبل از سال 83؛
 • آسيب شناسي و تحليل نقاط ضعف در بخش مربوط؛
 • برنامه‌ريزي ارائه راهکار جهت ارائه خدمات غيرحضوري به طلاب؛
 • پاسخ به استعلام‌هاي مربوط به طلاب و اساتيد راهنما، مشاور و داور؛
 • انجام امور مربوط به بايگاني آموزشي؛
 • انجام امور محوله از طرف مسئولين مربوطه؛
 • تنظيم و پيشنهاد بودجه سالانه بخش مربوط؛

 

اداره کل برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی:

1.      سیاست گذاری و مدیریت فرآیند طراحی و تدوین رشته­ها و برنامه های آموزشی المصطفی9

2.      انجام مراحل تصویب­خواهی رشته­ها و برنامه­های آموزشی در المصطفی9 و وزارت علوم

3.      انجام مراحل أخذ مجوز اجرای رشته ها و برنامه های آموزشی از وزارت علوم

4.      ابلاغ مجوز اجرای رشته ها، برنامه ها و دوره های آموزشی مصوب به مراکز صفی داخل و خارج کشور

5.      بازبینی برنامه های مصوب آموزشی در بازه های زمانی 5 ساله با رویکرد روز آمد کردن سرفصل ها، بازنگری در منابع و متون و تقلیل واحدهای درسی

6.      بازبینی و ارزیابی رشته های آموزشی و پیشنهاد ایجاد رشته های جدید و ادغام رشته­های مشابه و حذف رشته هایی که مورد نیاز نیست.

7.      مطالعه، شناسایی و بکارگیری فناوری­های نوین در حوزه برنامه ریزی آموزشی

8.      تجیع رشته های مشابه در مرکز آموزشی که تناسب بیشتری دارد، با هدف ایجاد قطب های آموزشی

9.      شناسایی زمینه های  همکاری علمی و راه اندازی رشته های مشترک با مراکز دانشگاهی (باهمکاری گروه همکاری ها و پشتیبانی های آموزشی)

10.  یکسان سازی برنامه های درسی صف داخل و خارج (به گونه ای که انتقال بین کشورها با سهولت انجام گیرد)

11.  اهتمام به برنامه ریزی برای آموزش نخبگان المصطفی9

12.  اهتمام به برنامه ریزی برای آموزش اهل سنت

13.  ایجاد انعطاف در نظام آموزشی

14.  تقویم منابع انسانی در سطوح کارشناسی و برنامه ریزی

15.  نظارت بر حسن اجزای سیاست ها و برنامه های ابلاغی به مراکز صفی داخل و خارج

16.  تشکیل کارگروه های و میزهای تخصصی و بهره گیری از کارشناسان خبره، گروه های علمی- تربیتی، استادان، تشکل ها، انجمن ها و فضلای غیر ایرانی در برنامه ریزی ها

17.  اداره امور دبیرخانه شورای آموزش

18.  تدوین و پیشنهاد بودجه سالانه اداره به دفتر برنامه­ریزی آموزشی

19.  ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه اداره به دفتر برنامه­ریزی آموزشی

متون و تکنولوژی آموزشی:

1.       سیاست گذاری  و نظارت بر فرآیند تدوین متون و منابع آموزشی و کمک آموزشی

2.       سیاست گذاری و مدیریت فرآیند ترجمه برنامه ها و متون آموزشی

3.       سیاست گذاری و تدوین شاخص های لازم جهت ارتقاء سطح بهره مندی برنامه ها و منابع از فن آوری های نوین آموزشی

4.       تهیه و تنظیم ملاک ها، استانداردها، روش ها، قواعد و ضوابط انتخاب و سازماندهی محتوای درسی

5.       هدایت و نظارت بر کاربرد معیارها و ضوابط تعیین شده در تهیه و تدوین متون آموزشی از طریق ارتباط مستمر با مؤلفان و تهیه کنندگان متون درسی

6.       نیازسنجی مرکز آموزشی المصطفی9 از نظر منابع درسی، اعم از آموزشی، کمک آموزشی و تمرین  و کتب راهنما

7.       سفارش تدوین منابع و متون آموزشی و کمک آموزشی به پژوهشگاه بین المللی المصطفی9 و سایر مراکز طرف قرارداد

8.       سفارش چاپ یا نشر الکترونیک متون تدوین شده به معاونت پژوهشی و سایر مراکز طرف قرارداد.

9.       مطالعه و بررسی و پیشنهاد راهبردها و فنون یاددهی – یادگیری برای آموزش بهتر مواد درسی

10.   تهیه ، تولید، یا انتخاب و ارایه مواد آموزشی متناسب راهبردهای یاددهی – یادگیری در قالب بسته های آموزشی

11.   مطالعه، تحقیق و ارائه الگوهای طراحی دروس و نحوه اجرای آن

12.   بررسی و مطالعه در جهت برقراری سیستم انگیزشی و آموزشی – یادگیری که منجر به رشد شخصیت انسانی و اسلامی فراگیران و یادگیری مطلوب آنان گردد.

13.   همکاری و تبادل نظر با مراکز و موسسات تحصصی به منظر استفاده از دانش تجربیات در زمینه تکنولوژی آموزشی

14.   بازبینی و تجدید نظر در متون درسی برای انطباق با نیازها و ضرورت جدید

15.   شناسائی، گزینش و معرفی متخصصان رشته های مختلف درسی در زمینه های تألیف و طراحی و تکنولوژی آموزشی

16.   اظهار نظر پیرامون قراردادهای تألیف و تدوین متون آموزشی در گروه ها و مرکز صفی داخل و خارج کشور

17.   بازنگری دروه ای نسبت به رشته ها و برنامه های آموزشی (از منظر متون و منابع)

18.   توزیع و تسهیم اعتبارات فناوری آموزشی در سطح مراکز صفی با هدف ارتقاء سطح بهره مندی مراکز داخل و خارج کشور

19.   تدوین و پیشنهاد بودجه سالانه اداره به دفتر برنامه ریزی آموزشی

20.      ارائه گزارش عملکرد 6 ماهه اداره به دفتر برنامه ریزی آموزشی

 

اداره کل ساماندهی مراکز آموزشی

1-     تهیه و تنظیم برنامه جامع به منظور انجام امور و وظایف محوله.

2-     آئین­نامه­ها، دستورالعمل­ها، فرآیندها و شاخصهای مرتبط با ... جهت تصویب و به روزرسانی آنها.

3-     تهیه و تنظیم فرآیند اجرایی امور محوله

4-     تهیه و تنظیم فرآیند فرمهای مورد نیاز (گزارش­دهی و گزارش­کیری.

5-     تدوین شاخص­های لازم به منظور صدور موافقت اصولی و موافقت قطعی.

6-     تأسیس و راه­اندازی سامانه و بانک اطلاعات .... و به روزرسانی اطلاعات آن.

7-     انجام فرآیندهای اجرایی مرتبط صدور موافقت اصولی (...)

8-     انجام اقدامات لازم به منظور صدور موافقت قطعی.

9-     انجام اقدامات لازم به منظور تعلیق یا انحلال واحد آموزش

10-   اقدام لازم برای تشکیل کمیسیونهای مورد نیاز.

11-  بررسی و پیشنهاد سهمیه بودجه آ«وزش هر یک از مدارس پیوسته داخل و خارج کشور بر اساس دستورالعمل  مربوطه.

12-  بررسی و اقدامات لازم به منظور عقد تفاهم­نامه با مدارس همکار.

13-  تنظیم جدول زمان سالانه برای صدور موافقت اصولی.

14-  نظارت و کنترل ؟ 

15-  تدوین آئین­نامه / دستورالعمل­ها / سیاست­هاو اهداف.

16-  تدوین سیاستهای توسعه مدارس با مشارکت سایر بخش­های تخصصی.

17-  تدوین شاخص­های مأموریت با مشارکت سایر بخش مرتبط.

18-  پیگیری تحقق شاخص­های ساماندهی مدارس و ارائه گزارشات مستند.

19-  تهیه و تنظیم فرآیندهای اجرایی مرتبط.

20-  صدور موافقت­های اصولی و قطعی / تابعه / پیوسته.

21-  بررسی و اعلام نظر در خصوص صلاحیت مدیران پیشنهادی تصدی امور آموزشی و گروه­های علمی.

22-  تشکیل شوراها / کمیسیون­ها / کمیته­ها / و کارگروه­های علمی و ساماندهی ساختارها.

23-  اخذ مجوز فعالیت مراکز آموزشی خارج از کشور از طریق وزارت علوم.

24-  بررسی تقاضاهای همکاری آموزشی بر اساس تفاهم­نامه­های بعمل آمده با سایر مراکز علمی آموزشی و تنظیم قراردادهای مرتبط و پیگیری تحقق آن.

25-  مشارکت و همکاری با سایر بخش­های تخصصی داخل و خارج از معاونت در زمینه رتبه­بندی و طبقه مراکز / تنظیم ساختار اعزام نیرو / ارزیابی اساتید/ تأسیس یا اجازه فضاهای آموزشی / تفاهم‌­نامه‌­ها / سیستم­های نرم افزاری اتوماسیون وبی / و ...

26-  تنظیم شرح وظایف اداره.

 

لینک ورود به سامانه پذیرش نمایندگی خراسانرمز پیروزی در خرمشهر *ایمان به خدا بود*

سه شنبه 3 خرداد 1401
مشاهده
چاپ و نشر 14 عنوان کتاب نمایندگی جامعةالمصطفی در خراسان+ جدول

سه شنبه 3 خرداد 1401
مشاهده
اقدامات صورت گرفته، تحسین برانگیز است

دوشنبه 2 خرداد 1401
مشاهده
مبلغ آینده‌پژوه باید فضای مجازی را بشناسد و به آن ورود کند

دوشنبه 2 خرداد 1401
مشاهده
محوریت تبلیغ باید ظهور حضرت مهدی (عج) باشد

دوشنبه 2 خرداد 1401
مشاهده
تبلیغ باید همراه با رفق و مدارا باشد

شنبه 31 ارديبهشت 1401
مشاهده
اهمیت ترسیم نظام الگویی زندگی رسول الله(ص)

پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401
مشاهده
انقلاب اسلامی مردم سالاری دینی را به دنیا معرفی کرد

پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401
مشاهده
شبکه مفهومی تبلیغ از منظر قرآن کریم

پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401
مشاهده
گزارش تصویری اختتامیه کنفرانس بین‌المللی«تبلیغ جهانی دین؛ چالش‌ها، فرصت‌ها و تجارب در عرصه بین‌الملل»

پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401
مشاهده
اهمیت توجه به تبلیغ جهانی دین در عصر حاضر

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
مشاهده
فراهم شدن زمینه جریان‌های دینی به واسطه نهاد جامعةالمصطفی العالمیه

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
مشاهده
آغاز به کار کنفرانس بین‌المللی «تبلیغ جهانی دین، چالش‌ها و فرصت‌ها در عرصه بین‌الملل»

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
مشاهده
شبکه‌سازی مبلغان بین‌الملل از اهداف مهم کنفرانس بین‌الملل تبلیغ جهانی دین است

چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
مشاهده
علت موفقیت شهید مطهری، تفکر روشمند است

دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
مشاهده
جامعة المصطفی
جامعة المصطفی

مشهد،بلوار آیت الله مدرس
نبش مدرس یک
جامعة المصطفی ص العالمیه

شبکه سروش شبکه ایتا نرم افزار ارتباطی خراسان
2020 © کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به جامعة المصطفی العالمیه می باشد