پیامبر اکرم (ص): لا تُطاوِعوا أنفُسَكُم عن مَنامِ كُلِّ اللَّيلِ، وخُذوا هَزيعاً مِنهُ. با نفس خود در خوابیدن در ازای شب، همراهی نکنید؛ بلکه پاسی از آن را (برای عبادت) برگیرید. ( تنبيه الخواطر: ج۲ ص۱۱۶)
صفحه اصلی معاونت آموزش / امور تحصيلي / دانشــنامه ها
Date Order ID Name Price
2017-09-29 01:22 200398 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1
2017-09-28 05:57 200397 Samsung S8 Black $756.00 1
2017-09-26 05:57 200396 Game Console Controller $22.00 2
2017-09-25 23:06 200392 USB 3.0 Cable $10.00 3
2017-09-24 05:57 200391 Smartwatch 4.0 LTE Wifi $199.00 6
2017-09-23 05:57 200390 Camera C430W 4k $699.00 1
2017-09-22 05:57 200389 Macbook Pro Retina 2017 $2199.00 1
2017-09-21 05:57 200388 Game Console Controller $999.00 1
2017-09-19 05:57 200387 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1
2017-09-18 05:57 200386 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1
2017-09-22 05:57 200389 Macbook Pro Retina 2017 $2199.00 1
2017-09-21 05:57 200388 Game Console Controller $999.00 1
2017-09-19 05:57 200387 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1
2017-09-18 05:57 200386 iPhone X 64Gb Grey $999.00 1